בחירות 2023: לראשונה מספר חברי המועצה יהיה דו-ספרתי

מספר התושבים בחריש גדל פי ארבעה בארבע השנים האחרונות, ומספר נציגי הציבור שייבחרו בבחירות המקומיות 2023 יגדל גם הוא. כמה חברי מועצה יכהנו במליאת העיר הבאה? מהם היתרונות והחסרונות במספר גדול יותר של נבחרי ציבור? כיצד תשפיע העסקתו של סגן ראש עיר בשכר על המתרחש בעיר? ואיזו השפעה תהיה למספר הנציגים על ההתנהלות התקינה של העירייה?

כידוע, תשעה נבחרי ציבור חברים במליאה הנוכחית בחריש, שמונה מתוכם הם חברי קואליציה. ההרכב הנוכחי נבחר בבחירות המקומיות 2018 וייצג את מגוון המגזרים והאוכלוסיות שהתגוררו בחריש באותה עת.

מועצת חריש 2018 חברי מועצה
הרכב חברי המועצה בשנת 2018

הבחירות הבאות יתקיימו באוקטובר 2023 ומספר נבחרי הציבור בחריש צפוי לגדול בהתאם לגידול באוכלוסיית בעיר, אולם לא ברור עדיין מהו מספר חברי המועצה שיתמנה למליאה הבאה: 11 או 15 וחשוב מכך, מהן המשמעויות וההשלכות שיהיו על חריש ותושביה?

למספר חברי המליאה ישנן השפעות משמעותיות על תפקוד העירייה, כמחזיקי תיקים ותחומי אחריות, חברים בוועדות חובה ורשות בעיר, ייצוג מגוון רחב של תושבים וחלוקה בעומס העבודה המוניציפאלית.

עומס על חברי המועצה

אתגרי הפיתוח והגדילה יוצאי הדופן של חריש ובתוכם החלטות הרות גורל, העמיסו על כתפיהם של תשעת הנבחרים, רובם בתחילת דרכם הפוליטית, מעמסה גדולה. ראייה לפערים בין הרצוי למצוי, העלה על הכתב גם מבקר המדינה בדו"ח מיוחד על פיתוח וניהול העיר חריש.

מבקר המדינה צילום: משרד מבקר המדינה
מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה. צילום: משרד מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה שבחן בין השנים 2020-2018, את התנהלות מועצת העיר והתפרסם ביולי האחרון, מצא כי מליאת המועצה מינתה עשר ועדות חובה כנדרש אולם שבע מהן לא כונסו בתדירות הנדרשת – אחת לשלושה חודשים. המבקר המליץ לכנס את ועדות החובה בהיקף ובתדירות הנדרשים ואף הטיל אחריות אישית על ראש העיר, המשמש יו"ר של כמה ועדות, לדאוג לכינוסן.

"יש למעלה מעשר ועדות חובה והיינו רק תשעה חברי מליאה, כך שמצאנו עצמנו המון סביב משימות העיר", מדגיש גיל פישר, חבר המליאה שמסיים בימים אלו את תפקידו. "אני יכול לומר בוודאות, שביחס לערים אחרות חברי המועצה בחריש תרמו הרבה יותר שעות עקב מספרם הדל של חברי המועצה בעיר אל מול הוועדות השונות".

גיל פישר
גיל פישר: "יש למעלה מעשר ועדות חובה והיינו רק תשעה חברי מליאה"

סגנית ראש העיר, שני גרינברג, מאשרת גם היא שהעומס על נבחרי הציבור בחריש הוא גדול: "העובדה שאנחנו רק תשעה חברי מועצה מעמיסה מאוד על חברי המועצה המכהנים, שנדרשים להיות פעילים בוועדות ולתת מענה להרבה יותר תושבים".

11 נציגים או 15 או יותר

מספר התושבים צמח משמעותית בארבע השנים שחלפו ממועד הבחירות האחרונות, וצפוי לגדול עוד יותר עד למועד הבחירות המקומיות ב-2023. נכון להיום מתגוררים בחריש כ-40 אלף תושבים, ולגידול באוכלוסייה ישנה השפעה ישירה על היקף הייצוג הצפוי בבחירות הקרובות.

אירוע הכרזת עיר
לגודל האוכלוסייה יש השפעה ישירה על מספר נציגי הציבור. בצילום: תושבי חריש בטקס הכרזת העיר

לשם השוואה, בפרדס חנה-כרכור השכנה (כ-40,000 תושבים) מליאת המועצה מורכבת מ-15 חברים. בעפולה, עיר המונה כ-60 אלף תושבים, מכהנים במועצת העיר 17 נבחרי ציבור ואילו את מליאת העיר חדרה, על 100 אלף תושביה, מרכיבים 21 חברי מועצה.

מה יהיה מספר חברי המועצה בקדנציה הבאה וכמה מתוכם יפעלו בשכר?

השאלה על מספר חברי המועצה מעסיקה תושבים כבר כעת, כך מציין פישר שערך חוגי בית עם תושבים לרגל סיום תפקידו. לדבריו, שאלה זו חזרה שוב ושוב אולם לא זכתה לתשובה חד משמעית מסיבה פשוטה – טרם ברור מה יהיה מספר הנציגים בחריש.

"נכון להיום הגידול הצפוי הוא ל-11 נבחרי ציבור היות וכל עיר יכולה לקפוץ מדרגה אחת בכל קדנציה, ובמקרה שלנו מ-9 נציגים ל-11", מסביר פישר. "על פי כמות התושבים אנחנו ראויים ל-15 נבחרים אך לשם כך צריך ראש העיר לפעול מול משרד הפנים ולציין כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את השינוי".

בניין עיריית חריש מועצת חריש
ברשויות בהן 25–100 אלף תושבים, יכהנו 15 עד 21 נבחרים במליאה

על פי סעיף 19 לחוק פקודות העיריות, ברשויות בהן 25–100 אלף תושבים, יכהנו 15 עד 21 נבחרים במליאה, כשהמספר הסופי של חברי המועצה בכל רשות, בין טווח המינימום למקסימום, נתון להחלטת שר/ת הפנים.

בחוברת "המדריך לנבחר ברשויות המקומיות 2018", המפתח המתואר לקביעת מספר חברי המועצה מעט שונה: ברשויות שאוכלוסייתן בין 25,000 ל- 60,000 תושבים, כך מצויין, יכהנו בעירייה 15 חברי מליאה בלבד. עוד מבהיר המדריך, כי עלייה במספר הנבחרים ביותר ממדרגה אחת, בין מערכת בחירות אחת לשנייה לא תתאפשר, גם אם מספר התושבים מחייב מספר נציגים גדול יותר, אלא אם כן החליט/ה שר/ת הפנים כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

אין ספק שחריש, שאוכלוסייתה כאמור גדלה פי 4 מאז אוקטובר 2018, עונה להגדרה של נסיבות ייחודיות, אך מסתמן שכדי לצמוח מ-9  ל-15 חברים נדרש אישור משר/ת הפנים.

לראשונה: סגן/ית ראש עיר בשכר

שינוי נוסף יחול במעמדו של סגן/ית ראש העיר. בבחירות הבאות ימונה לראשונה סגן ראש עיר בשכר, בשונה מהמצב כיום, לפיו כלל חברי המועצה עובדים בהתנדבות ואינם זכאים לתגמול מכל סוג שהוא לצורך מילוי תפקידם, למעט ראש העיר.

שני גרינברג שלמה קליין
הסגנים הנוכחיים אינם מקבלים שכר. מימין: שני גרינברג (צילום: אורן קלר) ושלמה קליין

מספר הסגנים בשכר נתון לקביעת שר/ת הפנים, ונקבע בהתאם למכסה כוללת אותה יש לחלק מדי קדנציה בין הרשויות השונות בישראל. 305 סגנים בשכר מכהנים בקדנציה הנוכחית בכל ישראל, 5.8% בלבד מסך חברי המועצות. על פי ההערכות לחריש יוקצו שני סגנים בשכר.
התועלת לציבור במתן שכר לנבחרי ציבור נוספים ברורה: אלה יוכלו להשקיע את מלוא מרצם וזמנם בעשייה המקומית, ללא צורך להחזיק במשלח יד נוסף לשם פרנסתם.

"לגידול, בטח לגידול ניכר של מספר חברי המועצה יש גם חסרונות", מסביר פישר. "ככל שיש שיותר אנשים סביב השולחן כך קשה יותר לקבוע עמדות, אך עם זאת הדבר בהחלט אפשרי. לראייה, בתל אביב יש כ- 30 חברי מועצה ובכנסת ישראל יש 120 ח"כים שמצליחים להסתדר, כך שבשורה התחתונה – לעיר זה בטוח יהיה טוב יותר וגם לציבור שיקבל יצוג טוב יותר. אין ספק שהמועצה חייבת לבקש את המעבר ל-15 חברי מועצה על מנת שחלוקת הסמכויות תתחלק באופן ראוי יותר".

ישיבת מליאה הקצאות רבנים קאנטרי
ישיבת מליאה בחריש: "ככל שיש שיותר אנשים סביב השולחן כך קשה יותר לקבוע עמדות"

בקשה להגדלת מספר נציגי הציבור בחריש בבחירות הבאות טרם הוגשה למשרד הפנים. יצחק קשת, ראש העיר השיב לפניית 'חריש סיטי' ואמר שהוא טרם התפנה לבחון את הנושא. משרד הפנים אישר שטרם התקבלה פנייה מחריש בנושא זה.

אנשים איכותיים או מחפשי ג'ובים

הגדלת מספר נציגי הציבור בעיר היא חשובה, אולם השאלה המשמעותית יותר היא: כיצד היא עשויה להשפיע על ההתנהלות התקינה של העירייה ועל טיב תפקודה של הרשות המקומית?

לתפישתו של אורן אהרוני, עיתונאי כאן 11, שעוקב במסגרת סדרת הכתבות "ארץ-עיר" אחר התנהלות רשויות מקומיות בישראל, בדגש על שחיתות בשלטון המקומי, מאמין שהשוני אינו נעוץ בכמות הנציגים אלא באיכותם: "סוג האנשים שיבחרו הוא שישפיע על ההתנהלות הפוליטית בעיר. ככל שיגיעו למועצה נבחרים שבאים לעבוד וישקיעו מזמנם, יהיו אכפתיים ולא יהיו נבחרי ציבור שרצו למועצה רק לטובת ג'וב שיקבלו בהמשך, כך עבודת הפוליטיקאים תהיה יעילה יותר", הוא מסביר.

אורן אהרוני
אורן אהרוני, צילום מסך מתוך סדרת הכתבות "ארץ-עיר", על השלטון המקומי בישראל

"עניין נוסף שעשוי להשפיע על התנהלות תקינה של רשות מקומית וגם הוא אינו תלוי במספר חברי המועצה, הוא החלוקה בין קואליציה לאופוזיציה. אם, לדוגמה, במועצה מסוימת מכהנים בסך הכל 7 חברי מועצה אך מתוכם 3 הם חברי אופוזיציה, הם יעשו עבודה יותר טובה מאשר מליאת עירייה שבה 14 מתוך 15 נבחרים, הם חברי קואליציה", מוסיף אהרוני. "תמהיל הסיעות בכל מועצה אף הוא עשוי להשפיע, במועצה המורכבת מהרבה סיעות קטנות, חלוקת הכוח תהיה שונה ממליאה בה לסיעת ראש הרשות הנבחר יש ייצוג נרחב ביחס ליתר".

ואילו גרינברג מכוונת זרקור לתנאים בהם עובדים חברי המועצה, יהא אשר יהא מספרם: "אי אפשר שלא לציין את היעדר המשאבים המובנה שמקשה על חברי מועצה לפעול. אין משרדים, אין שירותי מזכירות, אין ייעוץ משפטי, אין אפילו החזרי הוצאות שלא לדבר על תגמול. המבנה הזה פוגע מאוד ביכולת לקיים דמוקרטיה מקומית תקינה, ומדובר בבעיה ארצית. אני נעזרת בלשכת ראש העיר, אבל אין מה להשוות לעבודה בלשכה משלך, כמו שיש לחברי כנסת, שהם נציגי הציבור ברמה הארצית".

לקריאה נוספת: המשנה לראש העיר: "קראו לי חילונית המחמד של קשת"


פרוייקטים בחריש

לוח דירות חריש

השאר תגובה

פרויקטים

הירשמו לניוזלטר שלנו

וקבלו עדכונים על חריש ישירות לתיבת המייל

בכל שלב ניתן להסיר את הרישום לניוזלטר בלחיצה על קישור בתחתית המייל

תודה! נרשמתם בהצלחה