הממשלה החליטה: מיליארד שקלים לחריש. לאן ילך הכסף?

ביום א', 20.12.15, אישרה הממשלה את הצעת ההחלטה בנוגע להקמתה של חריש. ההחלטה מעגנת את המחויבות של משרדי הממשלה השונים לפיתוחה של העיר ומקצה משאבים כספיים של למעלה ממיליארד שקלים לטובת פיתוח העיר והשירותים השונים לתושביה. במהלך זה מכוונת הממשלה להגברת קצב פיתוח התשתיות והשירותים בעיר, על מנת להשיג את קצב האיכלוס ולהביא למצב שבו העיר תהיה מוכנה מראש לקליטה מלאה של התושבים.

על הרציונל שעומד מאחורי ההחלטה ניתן ללמוד מהציטוט הבא, המופיע בגוף ההחלטה: “מקרה זה שבו יישוב קהילתי קטן עתיד לצמוח תוך פרק זמן כה קצר לעיר עם למעלה מ-50 אלף תושבים הינו מקרה ייחודי שאין שני לו בישראל, וקידומו עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה בנושא פריסת אוכלוסין.”

ראש מועצת חריש, יצחק קשת בירך על החלטת הממשלה וציין כי "הקצאת המשאבים, הגדרתה של חריש כעיר ומחויבותה של הממשלה יסייעו לנו להמשיך ולהקדים את פיתוחה של העיר החדשה. אני מודה באופן אישי לממשלת ישראל על התמיכה, הסיוע והליווי הצמוד שהם מעניקים לנו וסמוך ובטוח כי חריש תהפוך לחלון הראווה של מדינת ישראל".

יו"ר הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש, השר (בדימוס) דוד מגן-מונסונגו מסר בהתייחסו לקבלת החלטת הממשלה כי "ההחלטה מהווה נדבך מיוחד ואבן דרך זוהרת בבניית חריש כעיר ואם בישראל".

מעיון בהצעת ההחלטה ניתן ללמוד על התחומים השונים בהם יושקעו המשאבים שהוקצו בשנים הקרובות. להלן התפלגות כללית של הקצאת המשאבים לפי תחומים:

התפלגות הקצאת המשאבים
התפלגות הקצאת המשאבים

עפ”י החלטת ההצעה, התוכנית לקידום ולפיתוח חריש תכלול:

 • הקמת מרכז קליטת תושבים חדשים בעיר בתקציב של 1.5 מ’ ש”ח.
 • שדרוג היישוב הוותיק בעיר בהשקעה על 8.1 מ’ ש”ח על פני 3 שנים.
 • קידום תוכניות בנייה למסחר ולתעסוקה שיסייעו לרשות המקומית להגיע לאיזון כלכלי.
 • בחינת הקמת ועדת גבולות.
 • תגבור כח אדם במשרד הבינוי והשיכון והקמת “מרחב חריש” אשר ילווה את המשך הקמת העיר והרחבתה ב-4 השנים הקרובות.
 • הקצאת 90 מ’ ש”ח על פני 3 שנים לטובת שדרוג מוסדות חינוך.
 • הקצאת עד 30 מ’ ש”ח על פני 5 שנים למימון תחזוקת תשתיות שהוקמו ע”י משרד הבינוי והשיכון ויועברו לרשות המקומית.
 • תגבור כ"א בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש.
 • עדכון והאצת התמיכות של משרד התרבות והספורט על פי קצב האיכלוס הצפוי.
 • הקמת 400 כיתות לימוד עד 2016 וקביעת הקצאת הכיתות הנדרשת עד 2019.
 • בנייה ירוקה – תקציב של עד 9 מ’ ש”ח על פני 3 שנים לבניית מוסדות חינוך באופן שיעמדו בדרישות התקן לבנייה ירוקה.
 • תגבור פעילות הרווחה בחריש בכ-5 עובדים נוספים בשנת 2016.
 • הקצאת 15.8 מ’ ש”ח על פני 4 שנים לטובת תיגבור שירותים ברשות המקומית.
 • הקצאת 1 מ’ ש”ח לצורך ביצוע בחינה ארגונית ברשות המקומית.
 • מענקים בסך כולל של 122 מ’ ש”ח על פני 4 שנים לצורך תוכנית ייצוב רב שנתית לרשות המקומית.
 • הקצאת 35 מ’ ש”ח לטובת הקמת מעונות יום בחריש.
 • תקצוב פתיחת תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בסך של 6.2 מ’ ש”ח לשנים 2017-2019.
 • תשתיות תחבורה – הקמת מחלף על כביש 65 והשלמת תכנון כביש 444 מחריש ועד לחיבור עם כביש 9. השלמת תכנון כביש 611 עד לסוף רבעון שלישי 2017.
 • תחבורה ציבורית – תכנון מסופי אוטובוסים, הקמת תחנות והפעלת קווי אוטובוסים באזור.
 • תחנת רכבת – תכנון ותקצוב הקמת תחנת רכבת על תוואי מסילת מנשה בסמוך לחריש (תחנת עירון).
 • העתקת מחנה מג”ב והקמת מתחם חירום והצלה אחוד לעיר חריש.
 • הארכת משך פעילות ועדת המנכ”לים לקידום חריש, בראשות מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון.

הנוסח המלא של הצעת ההחלטה להורדה.

השאר תגובה

פרויקטים

הירשמו לניוזלטר שלנו

וקבלו עדכונים על חריש ישירות לתיבת המייל

בכל שלב ניתן להסיר את הרישום לניוזלטר בלחיצה על קישור בתחתית המייל

תודה! נרשמתם בהצלחה