מערכת החינוך בחריש: המספרים שכדאי להכיר

משרד החינוך פרסם את נתוני מערכת החינוך המקומית לשנת תשפ"ב: 46.5% מתלמידי העיר לומדים בזרם החינוך הממלכתי וכ-35% בזרם החינוך הממלכתי-דתי, פי 2.4 מהממוצע הארצי. מספר התלמידים הממוצע בכיתות ממשיך לעלות, הצפיפות בחינוך הממלכתי גדולה יותר

משרד החינוך פרסם אתמול (שני) את נתוני "התמונה החינוכית הרשותית והבית ספרית", לשנת הלימודים תשפ"ב (2022) – כן, כן, שנת הלימודים שהחלה לפני שנתיים.

החודש, תלמידי חריש החלו את שנת הלימודים תשפ"ד והעיר חוותה גידול מואץ במספר מוסדות החינוך ובמספר התלמידים. עם זאת, נתוני משרד החינוך, גם אם באיחור של שנתיים, מצביעים על מגמות, משקפים את ההבדלים בין חריש למתרחש ברמה הארצית ומשרטטים את השוני בין המגזרים השונים של החינוך בעיר.

מענים חינוכיים לעל יסודי

שנת הלימודים תשפ"ב נפתחה בחריש עם 122 גנים, 19 בתי ספר וכ- 8,600 תלמידים מגיל גן ועד כיתה יב'. רק 107 תלמידים למדו מחוץ לעיר, באור עקיבא, חדרה ובאקה אל גרביה (5.2% מכלל התלמידים), ירידה ניכרת בהשוואה לשנה הקודמת בה כ-22% מכלל התלמידים שהתגוררו בחריש, למדו בערים אחרות.

ישיבה תיכונית חריש
מספר התלמידים שלומדים מחוץ לעיר צנח בחדות. בצילום: הישיבה התיכונית בחריש. עמוס לוזון צלמים

השוני חל בשל התפתחות המענים החינוכיים לחינוך העל יסודי, ביניהם חט"ב ממלכתית נוספת, אולפנה וישיבה תיכונית.

החינוך הממלכתי: הגדול בעיר

על פי נתוני משרד החינוך 46.5% מכלל התלמידים בעיר למדו בשנת תשפ"ב בזרם החינוך הממלכתי והוא זרם החינוך הגדול בעיר. עם זאת, חלקו היחסי נמוך בהשוואה לממוצע הארצי. כך לדוגמה, 66.2% מכלל התלמידים בארץ לומדים בזרם החינוך הממלכתי.

החטיבה הממלכתית החדשה חינוך כיתה תלמידים נעימת הלב בתי ספר צילום: דוברות עיריית חריש
חטיבת נעימת הלב השייכת לזרם הממלכתי, הגדול בעיר. צילום: דוברות עיריית חריש

גם בשנת תשפ"ב, בדומה לשנה הקודמת, ניתן לראות שחלקו היחסי של החינוך הממלכתי דתי בעיר המסתכם ב-35% מכלל התלמידים בעיר הוא פי 2.4 בקירוב מהממוצע הארצי שעמד על 14.23% בלבד.

18.57% מכלל התלמידים בחריש למדו בזרם החינוך הממלכתי-חרדי, נמוך במעט מהממוצע הארצי שעמד על 19.52%.

שקיפות בחינוך חינוך תשפ"ב
התפלגות התלמידים בחריש לפי מגזר, תשפ"ב

הנתונים מצביעים על מגמת יציבות בחלוקה למגזרים השונים של האוכלוסיה הצומחת בעיר. חיזוק נוסף למגמה זו ניתן למצוא גם בנתון נוסף: 87.4% מכלל התלמידים בחריש (ממלכתי, ממ"ד וחרדי) שויכו בשנת לימודים זו לזרם החינוך הרשמי (בהשוואה ל-86.7% בשנת תשפ"א). בנוסף להם, פועל בעיר זרם חינוך מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) ובשנת תשפ"ב כ-12.1% מכלל התלמידים בחריש למדו בו (בהשוואה ל-13.3% בשנה החולפת).

ממוצע מספר התלמידים בכיתה

בשנה החולפת חריש הדביקה לראשונה את הפער בינה לבין הממוצע הארצי הלא מחמיא של ממוצע תלמידים גבוה בכיתה. מגמה זו נמשכת גם בשנת תשפ"ב. מספר הילדים הממוצע בגן ילדים הוא 30.1 והוא גבוה מהממוצע הארצי שעומד על 28.8 ילדי גן בכיתה.

גן ילדים, גני ילדים צילום: דוברות עיריית חריש
30.1  ילדים בממוצע בכיתת גן, נתון גבוה מהממוצע הארצי שעומד על 28.8 ילדי גן

בבתי הספר, מספר התלמידים הממוצע בכיתה עלה מ-27.1 בשנת תשפ"א ל-27.5 תלמידים בשנת תשפ"ב.

פערים בין המגזרים השונים

הנתונים מצביעים על  פערים משמעותיים במספר התלמידים הממוצע בכיתה בזרם החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי לבין המספר הממוצע בכיתה במגזר החרדי.

כך לדוגמה, במגזר הממלכתי למדו בשנת תשפ"ב 29.2 תלמידים בכיתה בעוד שבמגזר הממלכתי-דתי למדו 27.9 תלמידים ואילו בממלכתי-חרדי רק 23.6 תלמידים בממוצע בכיתה. בזרם החינוך המוכש"ר ממוצע התלמידים בכיתה מסתכם ב-25.4 תלמידים.

שקיפות בחינוך חינוך תשפ"ב
ממוצע מספר התלמידים בכיתה עלה ל-27.5 בדומה לממוצע הארצי (נתון משולב לכל המגזרים)

ההשקעה בתלמיד בהשוואה ארצית

על פי נתוני משרד החינוך בשנת תשפ"ב ההשקעה התקציבית בתחום החינוך בחריש הסתכמה ב-184.6 מיליון שקלים. בדומה לשנים קודמות ולמתרחש בערים אחרות, מרבית התקציב (כ-120 מיליון שקלים) מופנה למשכורות עובדי ההוראה( כ-700 גננות, מורים ומורות בחריש).

ההשקעה הכספית הממוצעת בתלמיד בחריש נמוכה בהשוואה לממוצע במחוז חיפה ולממוצע הארצי. ההשקעה הממוצעת בתלמיד בית ספר בחריש עמדה על 18,882 שקלים, סכום הנמוך מהממוצע הארצי בכ-10% ומסתכם ב-21,085 שקלים. הסכום נמוך גם בהשוואה להשקעה הממוצעת בתלמיד במחוז חיפה, 21,900 שקלים.

שקיפות בחינוך חינוך תשפ"ב
ההשקעה הכספית בתלמידי החטיבה העליונה היא הגבוהה ביותר

הבדלים בולטים ניתן לראות בסכומי ההשקעה בתלמיד בהתאם לשלב הלימודי. עלות תלמיד ביסודי בשנת תשפ"ב הסתכמה בלמעלה מ-17 אלף שקלים ואילו עלות תלמיד בחט"ב כבר קפצה למעל 24 אלף שקלים ותלמיד תיכון למעלה מ-31 אלף שקלים.

הבדל קיים גם בהשקעה בתלמיד בהתאם לזרם החינוכי בו הוא לומד: ההשקעה בתלמיד בחינוך הממלכתי היא 21,454 שקלים, בממ"ד 18,107 שקלים ובממ"ח 14,550 שקלים בלבד, כ-32% פחות בהשוואה לתקצוב תלמיד בחינוך הממלכתי.

"המדד משקף את הצמיחה של חריש"

ישראל שלו, מנהל אגף החינוך, מבהיר כי מדד זה אינו משקף את ההשקעה העירונית בחינוך. "אין אף גורם שיושב אי שם באיזה משרד ומחליט כמה לתת לאיזו עיר פר תלמיד. זה לא קיים. מה שקיים זה דבר אחד פשוט, כמות הילדים בכיתה, בעיר הזאת, בבית הספר הזה, בכיתה הזאת, כך משרד החינוך מתקצב.

"נגיד שיש 1,000 שקל לכיתה: אם יש 30 ילדים זה מתחלק ל-30. אם 35 אז זה מתחלק ל-35. זה מחושב אוטומטית, רובוטית, מערכת "טיפשה" מה שנקרא, שנותנת לך נתון כמה מושקע פר ילד לפי נתון מאוד שרירותי, האכלוס של הכיתות".

"בחריש של לפני 6-5 שנים, כמות הילדים בכיתות הייתה מאוד נמוכה ולאט לאט זה רק עולה,  ולכן לכאורה, זה משתקף בפר השקעה לילד נמוך יותר. ניתן לומר שהמדד הזה משקף את הצמיחה של חריש, זה הדבר היחיד שהוא עושה".

מדד ההשקעה בתלמיד לא משקף את ההשקעה העירונית בחינוך?

"לא קשור לעירוני בכלל. המדד מכמת את שכר הלימוד שהמדינה נותנת פר ילד. זהו. תקציב הרשות  לא משתקף בנתוני משרד החינוך. בנוסף לזה, יש המון קולות קוראים, מכרזים, תקציבים תוספתיים שלא מתכנסים לתוך המדד הזה ששווים הרבה מאוד כספים, שאנחנו מביאים לחריש".

לקריאה נוספת: מנהל אגף החינוך: "מערכת החינוך בישראל בקריסה. חריש מצליחה להיות מובלעת"


פרוייקטים בחריש

לוח דירות חריש

תגובה אחת לפוסט זה
  1. חבל רק שעם עול הסטטיסטיקה הזאת אף אחד לא ציין כי הרמה וההזנחה בחטיבת פעימות הלב מתחת לכול ביקורת ועם כול כמות התלמידים בעיר לה נתנו ודאגו להם למבנה קבוע ונימצאים בהזנחה פושעת לכן אולי כדי לפנות לתקשורת ולהתראות להם באיזה תנאים הילדים נמצאים במיוחד לפני הבחירות

השאר תגובה

פרויקטים

הירשמו לניוזלטר שלנו

וקבלו עדכונים על חריש ישירות לתיבת המייל

בכל שלב ניתן להסיר את הרישום לניוזלטר בלחיצה על קישור בתחתית המייל

תודה! נרשמתם בהצלחה