בונים פרגולה? מתקינים סורגים? הכירו את התנאים לקבלת פטור מהיתר בנייה

[צילום מסך מתוך אתר רישוי מקוון של משרד הפנים]

בשנת 2014 עבר תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. התיקון הוא למעשה רפורמה שזכתה לכינוי “רפורמת המרפסות” או “רפורמת הפרגולות” אך טומנת בחובה שינויים משמעותיים בחוק, הרבה מעבר לאפשרות לבנות פרגולה או לסגור מרפסת. השינויים המרכזיים מתייחסים להגדלת סמכויות הוועדות המקומית לתכנון ולבנייה, להגברת השקיפות ביחס לעבודת מוסדות התכנון השונים, לאפשרות לקבלת פטור מהיתר בנייה וכן למעבר לרישוי מקוון.

צפו בסרטון הסבר קצר:

כאמור, במסגרת הרפורמה הותקנו תקנות חדשות המגדירות את המקרים בהם ניתן לקבל פטור מהיתר בנייה. תקנות אלו מגדירות את סוגי המבנים, העבודות וההתקנות השונות שניתן לבצע בנכס, ללא צורך בקבלת היתר בנייה, אך בתנאי שיבוצעו בהתאם לתכניות ולהנחיות המרחביות העירוניות הקיימות ובכפוף להגשת דיווח מסודר לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

בחריש, פירסמה הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה, בחודש נובמבר 2015, את ההנחיות המרחביות הרלוונטיות לשכונות אבני חן והחורש וכן את ההנחיות המרחביות לשכונת הפרחים העתידית. כמו-כן, ההנחיות לפטור מהיתר זמינות לעיון כל תושב באתר האינטרנט של הוועדה.

ריכזנו עבורכם את ההנחיות שהגדירה הוועדה עבור מספר שימושים או תוספות נפוצות. ההנחיות רלוונטיות לשכונות אבני חן והחורש. ברוב המקרים תדרשו לדווח לוועדה המיוחדת על ביצוע העבודות תוך 45 יום. את הדיווח ניתן לבצע באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר, אותו יש לשלוח לכתובת המייל harish.ptor@gmail.com או באתר משרד הפנים.

בניית פרגולה

בניית פרגולה אינה דורשת היתר בנייה, אם עומדת בתנאים הבאים:

 1. הפרגולה ללא קירות ונתמכת ע”י עמודים בלבד.
 2. משטח ההצללה של הפרגולה אינו אטום, כאשר המרווחים בין החלקים האטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% משטחו.
 3. שטח הפרגולה לא יעלה על 12 מ”ר.
 4. הפרגולה תוקם על גבי הקרקע, על מרפסת או על גג הבניין.
 5. ניתן לקרות בפרגולה רק מרפסת אחת בכל יחידת דיור.
 6. ניתן לחרוג מעבר לקו הבניין הצדדי או האחורי עד 40% מהמרווח בין קו הבניין לקו המגרש.

נדרש דיווח לוועדה המיוחדת על בניית פרגולה תוך 45 יום ממועד הקמתה.

סוכך מתקפל או סככת צל

תליית סוכך או סככת צל אינה דורשת היתר בנייה, אם עומדת בתנאים הבאים:

 1. סוכך מתקפל לא יבלוט במצבו המקופל יותר מ 50 ס”מ מהקיר עליו תלוי.
 2. גובה הקירוי של סככת צל לא יעלה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מטרים ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 ק”ג למ”ר.
 3. חובה להשאיר לפחות 60 ס”מ מרווח מגבול המגרש ו-2.5 מ’ מגבול המגרש הקדמי.

אם שטחם של הסוכך או סככת הצל עולה על 20 מ”ר, יש לדווח לוועדה המיוחדת על הקמתם תוך 45 יום ממועד ההקמה. כמו-כן יש לצרף אישור של מהנדס מבנים כי הסוכך או הסככה מעוגנים כראוי לקיר וכי הינם יציבים.

שער או מחסום כניסה לחנייה

הצבת מחסום או שער בכניסה לחנייה אינה דורשת היתר בנייה, אם עומדת בתנאים הבאים:

 1. במידה ומופעלים חשמלית, חובה שיותקנו ע”י חשמלאי מוסמך.
 2. יוצבו בתוך תחומי המגרש ולא יבלטו החוצה גם במצב פתוח.
 3. יותקנו לרוחב שביל/דרך הכניסה לחנייה.
 4. עליהם לאפשר כניסה לכל דיירי הבניין.

גדרות וקירות תומכים

בניית גדר או קיר תמך אינה דורשת היתר בנייה, אם עומדת בתנאים הבאים:

 1. גובהה של גדר לא יעלה על 1.5 מ’ וגובהו של קיר תמך לא יעלה על 1 מ’.
 2. גדרות או קירות בין המגרשים יהיו מחופים באבן זהה לאבן החיפוי של הבניין.
 3. לא תתאפשר הקמת גדר או קיר תמך בחזית הבניין הפונה לרחוב או לשטח ציבורי כלשהו (פארק, מבנה ציבור…)
 4. יש להתאים את הגדר לשפה העיצובית של האזור.
 5. לא תותר הקמת גדרות פח.

סורגים

לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים הבאים:

 1. תואמים את התקן הישראלי.
 2. נדרש לוודא כי לפחות באחד החלונות בכל דירה יותקנו סורגים המיועדים לפתח מילוט, עפ”י המוגדר בתקן.

יש לדווח לוועדה המיוחדת על התקנת הסורגים תוך 45 יום לאחר התקנתם.

מזגנים

לא יידרש היתר להתקנת מזגנים העומדים בתנאים הבאים:

 1. מדובר במזגנים ביתיים ולא תעשייתים או משרדיים, כלומר בתפוקה שאינה עולה על 60K BTU.
 2. המזגן עומד בדרישות המוגדרות בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש).
 3. יש למקמם היכן שנקבע בהיתר הבנייה ואם לא נקבע אז במקום מוסתר – מסתור כביסה או על גג הבניין. אם הדבר לא אפשרי, ניתן למקמם גם על קיר חיצוני, בתנאי שאינו פונה לחזית הרחוב.

בכל מקרה, מומלץ להתייעץ ישירות עם נציגי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש. משרדי הוועדה ממוקמים מאחורי בניין המועצה ושעות קבלת הקהל מפורטות כאן.

השאר תגובה

פרויקטים

הירשמו לניוזלטר שלנו

וקבלו עדכונים על חריש ישירות לתיבת המייל

בכל שלב ניתן להסיר את הרישום לניוזלטר בלחיצה על קישור בתחתית המייל

תודה! נרשמתם בהצלחה