תקציב עיריית חריש לשנת 2024 יעמוד על כ-438 מיליון שקלים

התקציב העירוני צמח ב-16% בהשוואה לשנה הקודמת, אבל הכנסות העירייה עדיין נמוכות משמעותית מההוצאות, וגירעון העירייה עלה ויסתכם ב-28 מיליון שקלים בקירוב. מהם מקורות ההכנסה העיקריים של הרשות וחשוב יותר, לאן הכסף ילך?


לוח דירות חריש

לוח דירות חריש

מחר, יום ה' ה-27 ביוני, תתקיים ישיבת מליאה לאישור תקציב העיר לשנת 2024. הצעת התקציב שעומדת להצבעה ותזכה, כצפוי, בקולות הקואליציה ובהתנגדות האופוזיציה נדחתה בשבועיים. זאת בעקבות תלונת חבר המועצה איציק לב למשרד הפנים על אי סדרים בהגשת ההצעה לחברי המליאה ומחסור בשקיפות המידע הנדרש.

אישור תקציב עירוני חל בשגרה בתחילת השנה, אולם הוא התעכב משמעותית בגלל דחיית הבחירות המקומיות. בחצי השנה האחרונה העירייה מנוהלת על בסיס חודשי, בהתאם לתקציב 2023, הנמוך מהתקציב החדש.

על פי ההצעה שתעלה לאישור חברי המועצה, תקציב העיר חריש לשנת 2024 יסתכם ב-438.8 מיליון שקלים, סכום המשקף גידול של 16% בהשוואה לתקציב השנה הקודמת שעמד על 377.6 מיליון שקלים.

הוצאות העירייה המתוכננות לשנת 2024, גבוהות מההכנסות הצפויות ב-27.9 מיליון שקלים בקירוב. את הגירעון מתכננת העירייה להשלים מתוכנית הייצוב הממשלתית. גם בשנת 2023, התקציב שאושר היה גרעוני והפער דאז הסתכם ב-25.8 מיליון שקלים.

ראוי להזכיר כי החלטת הממשלה שאושרה בשנת 2022 הזרימה לעיר כחצי מיליארד שקלים, מתוכם כ-80 מיליון לסגירת הגירעון (20 מיליון מדי שנה). עם זאת, התמיכה הממשלתית תסתיים בשנת 2025. עד אז צריכה חריש לפתח מקורות הכנסה עצמיים מספקים.

ההכנסות העצמיות: כ-31% בלבד מהתקציב

על פי טיוטת התקציב (שטרם אושרה) צפי ההכנסות העצמיות של העירייה (ארנונה, אגרות, הכנסות מים, השכרות מבנים וקנסות) לשנת 2024 מסתכם בכ-139.7 מיליון שקלים המהווים כ-31% בלבד מתקציב העיר.

כך לדוגמה, הכנסות הארנונה של עיריית חריש מסתכמות ב-100.8 מיליון שקלים – כ-22% אחוזים בלבד מסך התקציב. הכנסה זו כוללת את העלייה האוטומטית במחיר הארנונה והן את ההתייקרות הנוספת והייחודית בתעריפי הארנונה למשקי הבית ולעסקים בחריש.

על פי הודעת העירייה צפי הכנסות הארנונה משקלל גם תוספת 250 יחידות דיור מספטמבר 2024 ותוספת שטחי מסחר מתחילת השנה, כדוגמת מרכז מור החדש, שהושק בפברואר השנה אך הזרים לקופה, עד כה,  סכומים משמעותיים המסתכמים במיליוני שקלים.

טקס חנוכת מרכז מור. הזרים מיליוני שקלים לקופת העירייה מאז פתיחתו. צילום: דוברות עיריית חריש

הכנסות תשלומי המים מזרימות לקופת העירייה 23.4 מיליון שקלים, זאת בהיעדר חברת מים נפרדת לעיר. היטלי אגרות בנייה יסתכמו בשנת 2024 בסך של 13.4 מיליון שקלים.

היטל השמירה אותו משלמים תושבי חריש בחשבון הארנונה מסתכם בשנת 2024 בכ-4.5 מיליון שקלים. עוד מעריכה העירייה כי ההכנסות לקופה מאכיפת חניה יסתכמו בשנת 2024 ב-2.3 מיליון שקלים, וההכנסות מקנסות יסתכמו ב-800 אלף שקלים, קפיצה משמעותית בהשוואה לקנסות 2023 שהסתכמו ב-437 אלף שקלים בלבד.

קנס חניה תקנות חניה פקח
צפי ההכנסה לקופת העירייה מאכיפת חניה: 2.3 מיליון שקלים

לראשונה, תיהנה העירייה מהכנסות בתחום האנרגיה המתחדשת בסך 770 אלף שקלים. כזכור, עיריית חריש נטלה בשנת 2022 הלוואה בסך 10 מיליון שקלים עבור התקנת מערכות סולאריות בגגות מבני הציבור בעיר, והעריכה כי הפרויקט ייצר לעירייה הכנסה של כמיליון שקלים מדי שנה.

מסתמכים על הממשלה

ללא מקורות הכנסה משמעותיים נוספים, עיקר ההכנסות מגיע ממשרדי ממשלה, קולות קוראים ותשלומי תושבים בתחומים שונים.

גני ילדים חדשים בחריש
תחום החינוך יכניס לקופת העירייה השנה-183.8 מיליון שקלים. צילום: דוברות עיריית חריש

כך לדוגמה, מקור הכנסה משמעותי המספק 44.7% מסך הכנסות העירייה הוא תחום החינוך שהכנסותיו נאמדות השנה ב-183.8 מיליון שקלים. ההכנסה בתחום מתבססת על תקציבי משרד החינוך, תשלומי הורים וקולות קוראים. חלוקה פרטנית יותר מגלה כי החינוך הקדם יסודי מספק לקופת העירייה 87.5 מיליון שקלים ואילו החינוך היסודי, על יסודי והתיכוני מכניסים יחד לקופת העירייה למעלה מ-70 מיליון שקלים.

מענקי משרד הפנים השונים יסתכמו ב-24.5 מיליון שקלים לעומת 27.7 מיליון שקלים בתקציב 2023. הקיטון במענקים בסך 3.2 מיליון שקלים נובע, על פי העירייה, מקיטון במענק תמרוץ הדיור ומירידה בתקציב מענק האיזון בשל העלייה בדירוג הסוציו-אקונומי של העיר (דירוג 5 על פי נתוני הלמ"ס).

מקור הכנסה נוסף הוא תקציבי משרד הרווחה שמזרימים לקופת העיר 36.8 מיליון שקלים.

לאן הולך הכסף?

ההוצאה התקציבית הגדולה ביותר היא בתחום החינוך. בשנת 2024 יושקעו בחינוך כ-225.5 מיליון שקלים. השוואה לשנת 2023 מגלה כי אמנם התקציב גדל ב- 53.1 מיליון שקלים אך חלקו בתקציב הכללי, העומד השנה על 51%, נותר בדיוק כפי שהיה בשנה שעברה. על פי נתוני העירייה בשנתונים א'-יב' התווספו בשנה החולפת כ-2,400 תלמידים למערכת החינוך העירונית, צמיחה המבטאת גידול של 28% במספר התלמידים – כך שבמידה רבה, הגידול בתקציב מותאם לצמיחה הטבעית של העיר.

תקציב
התפלגות תקציב 2024

ההשקעה בגני הילדים תהיה הגבוהה ביותר ותסתכם בשנת 2024 בלמעלה מ-106 מיליון שקלים.

בבתי הספר היסודיים יושקעו בשנת 2024 מעל 50 מיליון שקלים, לעומת כ-40 מיליון שקלים בשנת 2023.

בחטיבות הביניים ובחינוך העל יסודי יושקעו 26 מיליון שקלים בקירוב בהשוואה ל-17.7 מיליון שקלים בשנה החולפת.

התוספת התקציבית לתלמידי א'-יב' נובעת גם מגידול משמעותי במספר התלמידים שצמח מ-6,400 ללמעלה מ-8,800 תלמידים.

בשירותים נלווים לחינוך, הכוללים בעיקר שירותי הסעות, אבטחה ושירות פסיכולוגי, יושקעו כ-38.4 מיליון שקלים לעומת כ-29 מיליון שקלים בשנת 2023.

בתחומי הרווחה יושקעו למעלה מ-50.6 מיליון שקלים אל מול כ-40 מיליון שקלים בתקציב 2023. עיקר הגידול הוא בשירותים לילד ולנוער, ובשירותי שיקום. אחוז תקציב הרווחה מהסך הכולל מסתכם ב-11.5% בהשוואה לחלקו בשנה שעברה שהסתכם ב-12%. גם במקרה הזה הגידול נובע בעיקרו מהתאמה למספר העדכני של תושבי העיר.

תקציב השמירה, הביטחון וההגנה המרחבית מסתכם ב-6.8 מיליון שקלים, מתוכו כ-2.5 מיליון שקלים הוקצו לטובת הוצאות הג"א (הגנה אזורית) וכיבוי אש. חלקו של תקציב הביטחון מסך התקציב מסתכם ב-1.5% בלבד, ואף צומצם בהשוואה לשנה שעברה, אז עמד חלקו על 2%.

ההשקעה בתחום הביטחון מאז אירועי 7 באוקטובר נעשתה בין השאר באמצעות תב״רים (תקציבים בלתי רגילים) ובאמצעות קולות קוראים שסיפקו כספים לציוד ולהכשרה.

סיירת ביטחון צילום: דוברות עיריית חריש
סיירת ביטחון צילום: דוברות עיריית חריש

תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט יעמוד על כ-17.3 מיליון שקלים בשנת 2024, לעומת 16.5 מיליון ב-2023. תקציב זה כולל את אירועי יום הזיכרון והעצמאות, שהשנה הושקעו בהם 1.4 מיליון שקלים. מתוך התוספת התקציבית כ-250 אלף שקלים יופנו לתרבות בשבת באמצעות עמותה חיצונית.

חלקו של תקציב התרבות מהתקציב הכולל הוא 4.3%, והוא ספג קיצוץ של כ-14% בהשוואה לחלקו בעוגת התקציב בשנה שעברה שהסתכם ב-5%. לראשונה בעיר, חלק מתקציב התרבות יופנה לתרבות בשבת.

לתקציב התפעול והלוגיסטיקה נוספו כ-8 מיליון שקלים לתקציב 2023 שהסתכם בכ-43 מיליון שקלים. בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-20.5 מיליון.

ניקיון אגף שפ"ע תפעול ולוגיסטיקה צילום: דוברות עיריית חריש
תקציב תפעול ולוגיסטיקה, 43 מיליון שקלים. צילום: דוברות עיריית חריש

בתחומי הגינון, גינות קהילתיות ומתקני משחק תשקיע העירייה סך של כ-10.1 מיליון שקלים, סכום דומה לתקציב השנה שעברה. חלקו היחסי של תקציב התפעול והלוגיסטיקה מהתקציב הכולל מסתכם ב-11.6%, וקרוב ל-12% בשנה הקודמת. ואגב – הפסנתר המוצב בכיכר העיר וזכה לתיקון לאחר שנהרס בכוונה תחילה, כך על פי הודעת העירייה, זוכה גם הוא בסעיף תקציבי של אחזקה בסך 30 אלף שקלים לשנה.

מפעל המים והביוב מסתכם בהוצאה תקציבית שנתית של 24.1 מיליון שקלים. סכום זה מהווה 5.5% מסך התקציב השנתי בהשוואה ל-7% בשנה החולפת. צפי ההוצאה בתחום זה גבוה מצפי ההכנסה כך שבשורה התחתונה, מפעל המים המקומי הוא גרעוני.

תקציב הדת מסתכם ב-3.4 מיליון שקלים, בהשוואה ל-2.4 מיליון שקלים בשנה הקודמת. עיקר הקפיצה בתקציב משויכת לחשבון המים במקוואות בסך חצי מיליון שקלים, סעיף שלא הופיע בתקציב 2023. על פי הודעת העירייה, שני מקוואות חדשים ייפתחו השנה.

הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה חריש
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חריש

תקציב מחלקת ההנדסה בעירייה הסתכם השנה ב-5.9 מיליון שקלים. תקציב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהחלה לפעול בפברואר השנה, מסתכם ב-4.66 מיליון שקלים כולל שכר העובדים החדשים שנקלטו במחלקה. בשנה החולפת 1.22 מיליון שקלים הוקצו כהכנה והיערכות לסיום עבודתה של הוועדה המיוחדת והחלפתה על ידי הוועדה המקומית. יחד – חלקם בתקציב העירוני מסתכם ב-2.4%.

הוצאות המינהל הכללי מסתכמות בתקציב הנוכחי ב-17.6 מיליון שקלים. סעיף תקציבי זה כולל את שכר ראש העיר והוצאות ניהול לשכתו שעלותן היא 3.468 מיליון שקלים בהשוואה ל-2.29 מיליון שקלים בשנה החולפת. הקפיצה בתקציב נובעת מתשלום שכר לשני סגני ראש העיר שמונו לאחר הבחירות, ובתוספת הוצאות ליסינג, הוצאות רכב ואחזקת משרד עבורם – המסתכמים יחד בכ-1.05 מיליון שקלים.

סך חלקו של המינהל הכללי מהתקציב הכללי הוא 4% – נתון שמבטא ירידה של 33% בהשוואה לתקציב שנת 2023 אז היה חלקו של סעיף זה 6% מסך התקציב הכללי. הוצאות המינהל הכספי (גזברות) מסתכמות ב-8.5 מיליון שקלים וחלקן בתקציב הכללי הוא 1.9%.

לקריאה נוספת: מועצת העיר אישרה את תקציב 2023: יותר לחינוך, יותר לרווחה


לוח דירות חריש

לוח דירות חריש

השאר תגובה

פרויקטים

הירשמו לניוזלטר שלנו

וקבלו עדכונים על חריש ישירות לתיבת המייל

בכל שלב ניתן להסיר את הרישום לניוזלטר בלחיצה על קישור בתחתית המייל

תודה! נרשמתם בהצלחה